Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wiki

 • Ruszyły zapisy do tegorocznego Turnieju Miraculów, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału! Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Zapraszamy do udziału w konkursie na one-shot!
 • Zapraszamy do udziału w konkursie na Użytkownika Miesiąca! Informacje na temat lipcowej edycji można znaleźć tutaj.
 • Czerwcową edycję konkursu na Użytkownika Miesiąca wygrał Tirliporek. Gratulujemy!
 • Ukazał się już piętnasty numer Gazetki Wiki. Można go przeczytać tutaj.

CZYTAJ WIĘCEJ

Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wiki
Advertisement
Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wiki

Użytkownik Miesiąca – konkurs organizowany co miesiąc, mający na celu wyłonić użytkownika, który w ciągu owego miesiąca wykona najwięcej wartościowych edycji w artykułach. Dwanaście edycji Użytkownika Miesiąca tworzy konkurs na Użytkownika Roku.

Zasady[]

Ogólne[]

 1. Jest to konkurs indywidualny, czyli w przeciwieństwie do Turnieju Miraculów użytkownicy nie są dobierani w drużyny.
 2. W konkursie może brać udział każdy zarejestrowany użytkownik Fandomu.
  1. Dozwolony jest udział multikont, które nie służą do ominięcia blokady, jednak punkty ze wszystkich kont należących do jednej osoby nie są sumowane, więc jest to niezalecane.
  2. Zakazany jest udział multikont w momencie, gdy służą one do ominięcia blokady. Jeśli zostanie wykryte takie konto, dostaje ono zakaz udziału w konkursie na zawsze, a główne konto otrzymuje zakaz udziału w konkursie do końca obecnie trwającej edycji Użytkownika Roku i w czasie następnej edycji Użytkownika Roku.
 3. Konkurs jest ogłaszany pierwszego dnia danego miesiąca i trwa do przedostatniego dnia tego miesiąca włącznie.
 4. Konkurs polega na rozbudowywaniu artykułów i zgłaszaniu ich w przeznaczonym do tego wątku (więcej szczegółów w sekcji Przebieg konkursu). Za edycje użytkownicy dostają określoną ilość punktów.
  1. Opiekun w wątku podaje wyłącznie łączną liczbę punktów uzyskanych za dany artykuł, osoba zgłaszająca go ma jednak prawo poprosić o dokładny rozkład punktów.
 5. Użytkownik, który zdobędzie najwięcej punktów w ciągu miesiąca, zostaje ogłoszony Użytkownikiem Miesiąca.
 6. Wszystkie punkty zdobyte przez użytkowników w konkursie na Użytkownika Miesiąca są liczone także do rankingu rocznego. Osoba, która w ciągu roku zdobędzie najwięcej punktów, zostaje ogłoszona Użytkownikiem Roku.
  1. Użytkownik Roku nie jest równoznaczny z osobą, która zwyciężyła najwięcej edycji Użytkownika Miesiąca w ciągu danego roku. Jednak zwycięzca największej ilości edycji konkursu na Użytkownika Miesiąca może zostać Użytkownikiem Roku, jeśli łącznie zdobędzie najwięcej punktów.
 7. Jeśli użytkownik zostanie zablokowany, jego udział w konkursie zostaje zawieszony na czas blokady i do rozstrzygnięcia ostatniej edycji konkursu trwającej podczas jego blokady. Przykładowo, blokada nałożona 5 marca na dwa tygodnie dyskwalifikuje użytkownika z marcowej edycji, a blokada nałożona 5 marca na miesiąc dyskwalifikuje użytkownika z edycji marcowej i kwietniowej.
  1. Punkty uzyskane przez użytkownika przed zablokowaniem nie są usuwane, toteż taka osoba jest wliczana do rankingu Użytkownika Roku.
  2. Mimo to, jeśli użytkownik zostanie zablokowany co najmniej 2 razy w ciągu roku, zostanie także wykluczony z obecnie trwającej edycji konkursu na Użytkownika Roku.
 8. Edycje konkursu na Użytkownika Miesiąca odbywające się w czasie Turnieju Miraculów, tj. w lipcu i sierpniu, są wliczane do punktacji Turnieju. Edycja grudniowa wlicza się natomiast do konkursów świątecznych.
 9. Regulamin konkursu może ulec zmianie. Wtedy opiekun konkursu informuje o tym w wyróżnionym wątku.
  1. Nie przewiduje się dużych zmian w regulaminie w czasie trwania danej edycji. Mimo to mogą nastąpić drobne zmiany, takie jak mała zmiana kryteriów punktacji czy łatanie luk w zasadach.

Przebieg konkursu[]

 1. Konkurs na Użytkownika Roku zaczyna się 1 stycznia, a kończy 30 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu na Użytkownika Roku ma miejsce 31 grudnia.
 2. Konkurs na Użytkownika Roku składa się z 12 edycji konkursu na Użytkownika Miesiąca. Każda edycja konkursu na Użytkownika Miesiąca trwa od pierwszego do przedostatniego dnia miesiąca. Rozstrzygnięcie konkursu na Użytkownika Miesiąca ma miejsce ostatniego dnia miesiąca.
 3. Konkurs na Użytkownika Miesiąca rozpoczyna się w momencie, gdy opiekun konkursu opublikuje w Dyskusjach wątek konkursowy i ogłosi go na wiki.
 4. Wątek konkursowy zawiera m.in.:
  1. daty zakończenia i rozstrzygnięcia danej edycji,
  2. krótkie przypomnienie zasad konkursu, zwłaszcza punktacji,
  3. kategorie artykułów, które są wyżej punktowane.
 5. W czasie trwania konkursu użytkownicy rozbudowują dowolne artykuły należące do głównej przestrzeni nazw. By artykuł był liczony do punktacji, należy zgłosić go w wątku konkursowym. Artykuły niezgłoszone w wątku nie będą liczone. Można zgłosić dowolnie dużo rozbudowanych przez siebie artykułów, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 6. Do punktacji są liczone wyłącznie edycje wykonane w czasie trwania konkursu. Edycje wykonane przed daną edycją konkursu nie będą liczone.
  1. Liczone są edycje dokonane po zgłoszeniu artykułu, ale po dokonaniu oceny przez opiekuna dalsze edycje nie będą liczone.
 7. W dniu rozstrzygnięcia konkursu opiekun konkursu w wątku konkursowym ogłasza:
  1. punktację wszystkich użytkowników w danym miesiącu,
  2. zwycięzcę danej edycji,
  3. maksymalnie 5 osób, które zdobyły najwięcej punktów od początku roku,
  4. link do zaktualizowanego pełnego rankingu rocznego.
 8. Po publikacji wyników konkursu wątek z danego miesiąca zostaje zamknięty.

Punktacja[]

Przykładową punktację można znaleźć we wzorcu oceniania.

 1. Do punktacji liczą się wyłącznie artykuły z głównej przestrzeni nazw. Strony użytkownika, szablony, pliki, blogi i tym podobne się nie liczą.
 2. Artykuł należy zgłosić po zakończeniu pracy nad nim. Ułatwi to opiekunowi konkursu zliczanie punktów.
 3. W przyznawaniu punktów nie ma znaczenia to, ile edycji w artykule wykona się przed jego zgłoszeniem, więc artykuł można rozbudować zarówno w jednej dużej edycji, jak i w kilku mniejszych.
 4. Aby artykuł był brany pod uwagę w ocenianiu, musi zostać rozbudowany przynajmniej o 1 akapit (ciekawostki się nie liczą). W przypadku transkryptów minimum to dodanie lub poprawienie 1 sceny, dla galerii jest to dodanie przynajmniej 10 plików.
 5. Punktacja jest liczona głównie na podstawie ilości dodanych akapitów i kompletności artykułu. Rozmaite listy wypunktowane czy numerowane liczą się tak samo jak jeden akapit:
  1. za dodanie/znaczne rozbudowanie akapitu bez błędów (co najwyżej 1-2 drobne błędy typu literówka czy błąd interpunkcyjny): 5 punktów,
  2. za dodanie/znaczne rozbudowanie akapitu z większą ilością drobnych błędów: 3 punkty,
  3. za dodanie/znaczne rozbudowanie akapitu, gdzie jest więcej błędów, w tym błędy techniczne (takich jak dodanie linku zewnętrznego do artykułu z wiki, brak formatowania czy błędne formatowanie): 1 punkt,
  4. za dodanie krótkiego akapitu (poniżej 200 znaków), niezależnie od ilości błędów: 1 punkt,
  5. za dodanie akapitu, w którym znajdują się błędne informacje nie dodaje się punktów,
  6. za poprawę błędów (zarówno dotyczących formy, jak i samej treści) w akapicie, którego się nie rozbudowywało lub za przeniesienie akapitu z innego artykułu: 1 punkt,
  7. za dodanie poprawnie wypełnionego infoboksu: 3 punkty,
  8. za dodanie infoboksu wymagającego poprawek/uzupełnienia informacji: 1 punkt,
  9. za dodanie poprawnie obrazu (czyli potrzebnego obrazu z podpisem i właściwie umieszczonego, nie dotyczy obrazów w infoboksie): 1 punkt,
  10. za dodanie poprawnie szablonu: Cytat lub któregoś drzewa genealogicznego: 1 punkt,
  11. za dodanie poprawnie szablonu występowania lub tabeli (nie licząc komórek): 3 punkty,
  12. za dodanie szablonu występowań, który wymaga poprawek: 1 punkt,
  13. za dodanie poprawnie innego szablonu: 1 punkt,
  14. za dodanie poprawnie przypisów: 1 punkt,
  15. za dodanie poprawnych kategorii: 3 punkty,
  16. za dodanie ciekawostki: 0,5 punkta,
  17. za dodanie poprawnie sekcji Zobacz też… – 1 punkt,
  18. za dodanie poprawnie linków językowych: 1 punkt,
  19. w transkrypcie: za dodanie w pełni poprawnej sceny: 5 punktów,
  20. w transkrypcie: za dodanie sceny wymagającej poprawek: 3 punkty,
  21. w transkrypcie: za dodanie sceny wymagającej wielu poprawek lub za dodanie krótkiej sceny (do 3 wypowiedzi): 1 punkt,
  22. w transkrypcie: za poprawienie sceny: 3 punkty,
  23. w galerii: za dodanie jednego pliku: 0,1 punktu,
  24. premia za utworzenie nowego artykułu: 5 punktów,
  25. premia za pełną kompletność artykułu: 5 punktów,
  26. premia za dużą rozbudowę, powyżej 10 tysięcy bajtów: 5 punktów,
 6. Jeśli treść artykułu w którymkolwiek miejscu musiała zostać przepisana od nowa (np. poprawa rażąco złej treści), nie jest liczona jako poprawki, a jako dodawanie nowej treści (tj. można dostać za nią więcej punktów).
 7. Zawartość komórek tabeli jest liczona jako akapity.
 8. Edycje, które są wyłącznie wycofaniem złej edycji, nie liczą się do konkursu.
 9. W każdej edycji opiekun ogłasza jedną lub dwie kategorie artykułów, dla których punkty będą liczone podwójnie. Wtedy liczbę punktów otrzymanych za artykuł opiekun mnoży przez 2.

Nagrody[]

 1. Zwycięzca konkursu na Użytkownika Miesiąca otrzymuje:
  1. plakietkę na profil,
  2. medal informujący o ilości wygranych edycji,
  3. kolorowy nick na miesiąc (kolor zostanie z góry ustalony).
 2. Ponadto jeden z artykułów rozbudowanych przez Użytkownika Miesiąca zostanie Artykułem Miesiąca opublikowanym na stronie głównej, wraz z informacją o tym, że został on rozbudowany przez Użytkownika Miesiąca.
 3. Zwycięzca konkursu na Użytkownika Roku otrzymuje:
  1. plakietkę na profil,
  2. medal informujący o zwycięstwie — Użytkownik Roku może wybrać dowolny obraz, który znajdzie się na odznace (nienaruszający regulaminu wiki),
  3. kolorowy nick na rok (kolor zostanie z góry ustalony),
  4. specjalną zakładkę do wieży.
 4. Aktywni uczestnicy konkursu mają również szansę na otrzymanie uprawnień moderatora treści, jednak o tym decyduje administracja.

Edycje konkursu[]

Rok Opiekun Użytkownicy Miesiąca Użytkownik Roku
2022 TBA
Advertisement