Wiki-wordmark.png

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła 24 lutego 2021 roku. Jeśli nie czytałeś/aś regulaminu od tamtego czasu, prosimy zapoznać się ze zmianami.

Postanowienia ogólne

 1. Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wiki jest wolną encyklopedią, którą każdy może edytować.
  1. Ta Wiki nie jest blogiem, forum, portalem społecznościowym ani też społecznością, która jest dowolnego rodzaju eksperymentem.
 2. Wiki jest dobrem publicznym. Ani założyciel, ani administratorzy nie są jej właścicielami.
 3. Regulamin ten opisuje zasady obowiązujące na Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wikia. Dotyczy wszystkich użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 4. Administrator ma prawo zmienić treść tego regulaminu. O każdej większej zmianie jest zobowiązany poinformować użytkowników w wyróżnionej dyskusji.
 5. Regulamin nie jest jedynym zbiorem praw tu obowiązującym. Obowiązują tu też Zasady Użytkowania FANDOMu, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady netykiety.
 6. Ta Wiki nie jest miejscem na reklamy[1], co oznacza, że bez zezwolenia nie wolno reklamować tutaj swoich stron www, blogów, wiki itp. Nie dotyczy to odnośników na profilu. Może dojść do uchylenia tej zasady po kontakcie z administracją.
 7. Na wiki zabrania się umieszczania treści:
  1. pornograficznej i erotycznej,
  2. nazistowskiej,
  3. fanatycznie religijnej,
  4. rasistowskiej,
  5. obrażającej i/lub dyskryminującej innych,
  6. wulgarnej,
  7. nawołującej do nienawiści,
  8. jakiejkolwiek niewymienionej tutaj, a naruszającej Zasady Użytkowania.
 8. Zabronione jest używanie multikont, czyli dodatkowych kont użytkownika, w celu ominięcia blokady.
 9. Użytkownicy mają obowiązek dostosowywać się do zaleceń administracji oraz bardziej doświadczonych użytkowników.
 10. Nie wolno obrażać, dyskryminować czy w jakikolwiek sposób krzywdzić innych użytkowników Wiki. Należy ich szanować, nawet jeśli za nimi się nie przepada.
 11. Na wiki zakładamy dobrą wolę. Nie wolno blokować użytkownika po każdym popełnionym błędzie, chyba że widać, iż nie miał dobrych intencji.
 12. Prawo nie działa wstecz. Karę za swoje przewinienia otrzymują tylko ci, którzy złamali punkt regulaminu obowiązujący w trakcie złamania zasad.

Polityka prywatności

 1. Na tej stronie została opisana polityka prywatności FANDOMu. Radzimy się z nią zapoznać.
 2. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby nie zamieszczać informacji osobistych o sobie, takich jak własne zdjęcie, nazwa/adres szkoły, miejsce zamieszkania, nazwisko, numer telefonu itp. Pamiętaj, że wszystko na tej stronie może być widoczne dla każdego użytkownika Internetu. Prosimy rozważyć taką sytuację przed podjęciem właściwej decyzji.
 3. Jeżeli ktoś usiłuje uzyskać od Ciebie powyżej wymienione informacje, zwróć się do administratora.

Artykuły

 1. Artykułem w regulaminie nazywa się stronę w głównej przestrzeni nazw (przed nazwą nie zawiera sformułowań takich jak Miraculum Biedronka i Czarny Kot Wikia: czy Blog użytkownika:).
 2. Jako że jest to Wiki na temat serialu "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot", wszystkie artykuły mają mieć związek z serialem. Strony niezwiązane będą natychmiast usuwane.
 3. W artykułach podajemy tylko potwierdzone informacje na temat serialu. Wszelkie teorie, wymyślone postacie, miejsca itp. umieszczamy na blogach.
  1. Prosimy o niedodawanie niepotwierdzonych informacji od Youtuberów, takich jak np. Olchuś. ONI NIE SĄ ŹRÓDŁEM INFORMACJI. Do źródeł informacji zaliczamy serial, oficjalne strony serialu i stacji go emitujących, a także oficjalne strony twórców.
 4. W artykułach należy przestrzegać neutralnego punktu widzenia.
 5. Należy starać się nie popełniać błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, a także pisać w encyklopedyczny sposób.
 6. Zabrania się dodawania kategorii takich jak przypadkowe cyfry, znaki i litery oraz niezwiązanych z artykułem. Dokładny opis kategorii znajdziesz w podręczniku kategorii.
 7. Zabronione jest niszczenie artykułów. Użytkownik celowo niszczący artykuły, zarówno zarejestrowany, jak i anonimowy, może zostać natychmiastowo zablokowany. Przez niszczenie artykułów rozumie się:
  1. usuwanie treści strony (nieuzasadnione przenoszeniem jej treści do innego artykułu lub podobnym działaniem),
  2. modyfikowanie treści strony w sposób łamiący regulamin.
 8. Zabrania się nabijania edycji. Przez nabijanie edycji rozumie się wszelkie edycje niewnoszące nic do artykułu, np. zmienianie kolejności wyrazów/zdań bez potrzeby czy ciągłe dodawanie i usuwanie jakiegoś znaku, które mają na celu wyłącznie zdobycie odznaki.
 9. Szablonu Edycja używamy do oznaczania artykułów, nad którymi w danej chwili pracujemy.
  1. Jeden użytkownik może pracować jednocześnie nad co najwyżej dwoma artykułami.
  2. Gdy po miesiącu artykuł nie jest edytowany przez osobę wstawiającą szablon, można usunąć szablon Edycja lub samemu przejąć prace nad artykułem.
 10. Krótkie artykuły, w których brakuje niezbędnych informacji, oznaczamy szablonem Stub[2].
 11. Na stronach cytatów zamieszczamy takie wypowiedzi, które spełniają przynajmniej jedno z wymagań:
  1. mają znaczenie dla któregokolwiek z wątków serialu,
  2. są charakterystyczne dla danej postaci.

Galerie

 1. W galeriach odcinków umieszcza się co najwyżej 450 zdjęć, jednak zaleca się umieszczać ich do 300 — 400.
 2. W galeriach odcinków nie zamieszcza się wielu bardzo podobnych ujęć.
 3. W galeriach postaci, przedmiotów, piosenek wstawiamy zdjęcia z galerii odcinków, na których znajduje się temat galerii.
 4. W galeriach postaci i przedmiotów wstawiamy zdjęcia, na których widać wyraźnie daną postać/przedmiot. Nie wstawiamy zdjęć, na których temat galerii znajduje się w tle i jest słabo widoczny na miniaturkach zdjęć.

Pliki

 1. Nie wolno wstawiać plików o treści:
  1. pornograficznej,
  2. nazistowskiej,
  3. fanatycznie religijnej,
  4. rasistowskiej,
  5. wywołującej epilepsję.
 2. Nie wolno wstawiać screamerów[3].
 3. Każdy plik musi posiadać odpowiednią licencję i kategorię (poradnik dodawania licencji oraz ich rodzaje).
 4. Użytkownik powinien zadbać o poprawną nazwę pliku (np. bez samego ciągu cyfr bądź liter). Nazwa ma odnosić się do treści obrazu.
 5. Zabrania się wstawiania plików naruszających prawo autorskie.
 6. Do wszystkich fan-artów dodajemy licencję {{FanArt}}.
  1. W przypadku plików cudzego autorstwa musimy załączyć plik ze zgodą na użycie lub link do takowej zgody.
 7. Zabronione jest wstawianie plików, które nie zostaną nigdzie użyte. Wyjątkami są pliki systemowe, jednak nawet one są zbierane na specjalnej stronie.
 8. Pliki niezwiązane z tematem wiki można umieszczać w umiarze — jedynie na profilu i nagłówku tablicy. Jeśli przesyłanie nie jest konieczne, lepiej wstawić link zewnętrzny do pliku.
 9. Wszelkie pliki łamiące regulamin, w tym pliki nieposiadające licencji lub ze złą licencją, zostaną usunięte, a osoba, która je wstawiła, otrzyma stosowne ostrzeżenie.

Użytkownicy

 1. Użytkownicy mają prawo do:
  1. edytowania głównej przestrzeni nazw (artykułów) oraz szablonów (z wyjątkiem szablonów administracyjnych),
  2. przesyłania plików (tylko zalogowani użytkownicy),
  3. kontaktowania się z innymi użytkownikami Wiki poprzez m.in. tablice, czat, forum i wikiowy serwer na Discordzie,
  4. wyrażania własnego zdania na każdy temat.
 2. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo do edytowania swojego profilu znajdującego się pod linkiem Specjalna:Moja strona. Może także edytować inne strony użytkownika, takie jak Specjalna:Moja strona/Brudnopis.
 3. Zabronione jest edytowanie cudzych stron użytkownika bez jego zgody. Dozwolone są jednak poprawki techniczne (usuwanie linków do nieistniejących stron i plików, itp.), wycofywanie zmian łamiących regulamin (np. wandalizmów) oraz dodawanie zakładki z ostrzeżeniem przez członków administracji.
 4. Zabronione jest posiadanie wulgarnej nazwy użytkownika. Grozi to banem na zawsze. Jednak jeśli po zablokowaniu nazwa użytkownika zostanie zmieniona na poprawną, administrator jest zobowiązany odblokować takiego użytkownika.

Administracja

 1. Za członka administracji uznaje się użytkownika, który posiada dodatkowe uprawnienia, takie jak: moderator czatu, dyskusji lub treści, rollback, administrator lub biurokrata.
 2. Członkowie administracji mają obowiązek udzielać pomocy potrzebującym jej użytkownikom.
 3. Członkowie administracji nie mogą narzucać innym swojej woli.
 4. Członkowie administracji nie mogą:
  1. nadużywać swoich uprawnień,
  2. łamać regulaminu,
  3. odmawiać pełnienia swojej funkcji,
  4. odmawiać udzielania pomocy społeczności,
  5. zabierać innym członkom administracji pracy, jednocześnie nie wypełniając swojej.
 5. Za łamanie regulaminu przez członków administracji grozi im odebranie uprawnień i blokada.
 6. Wszelkie poważne decyzje, takie jak nadawanie i odbieranie uprawnień, muszą być poparte przez większość członków administracji, jednak ostateczną decyzję podejmuje biurokrata.
 7. Jeśli jakiś członek administracji notorycznie nie wykonuje przypisanych mu obowiązków lub nie wykonał żadnej edycji na wiki (aktywność na discordzie się nie liczy) przez minimum 60 dni, administracja ma prawo odebrać mu uprawnienia. Jeśli jest to biurokrata, składa się zgłoszenie na Centrum Społeczności o odebranie uprawnień.
 8. O wszelkich dłuższych nieobecnościach lub ograniczeniu aktywności członek administracji musi poinformować w widocznym miejscu, tak by każdy użytkownik mógł się o tym dowiedzieć. Preferowanymi miejscami są profil oraz nagłówek tablicy, można także na ten temat napisać wątek na tablicy czy forum.

Komunikacja

 1. Użytkownicy Miraculum: Biedronka i Czarny Kot Wikia mogą się kontaktować poprzez:
  1. Dyskusje,
  2. Tablice,
  3. Serwer "Chat ML Wiki" na Discordzie,
  4. Niektóre strony na wiki.
 2. Podczas komunikacji należy przestrzegać zasad kultury osobistej oraz szczegółowych regulaminów podanych poniżej.
  1. Zasady serwera wiki na Discordzie "Chat ML Wiki" znajdują się na owym serwerze, na kanale #regulamin.
 3. Za problemy wynikające z kontaktu prywatnego poza którąś z podanych wyżej stron administracja nie odpowiada.

Komentarze

 1. W komentarzach pod artykułami zabrania się:
  1. spamowania (pisania tego samego kilka razy pod rząd, umieszczania za wielu znaków interpunkcyjnych),
  2. pisania komentarzy niezwiązanych z artykułem,
  3. pisania komentarzy zawierających wyłącznie poprawę błędów ortograficznych,
  4. pisania krótkich komentarzy niewnoszących nic do dyskusji, np. o treści: "aha", "ok",
  5. używania wulgaryzmów,
  6. obrażania innych użytkowników,
  7. pisania obraźliwych rzeczy na temat danej postaci, która mogłaby pośrednio obrazić inne osoby[4].

Tablice wiadomości

 1. Użytkownik ma prawo:
  1. prowadzić dyskusję z innymi użytkownikami na tablicy,
  2. usuwać ośmieszające i poniżające wątki,
  3. zamykać nieaktywne wątki,
  4. edytować powitanie na swojej tablicy, edytując stronę Nagłówek tablicy:Twoja nazwa.
 2. Użytkownik ma zakaz:
  1. wstawiania na czyjąś tablicę wątków zawierających przekleństwa, groźby i poniżenia,
  2. usuwania ostrzeżeń od administracji.

Dyskusje

 1. Posty mające na celu wyłącznie zbieranie OKejek będą usuwane. Ich autorzy dostaną ostrzeżenie, a wielokrotne złamanie tego punktu grozi blokadą konta.
 2. Dyskusje bez związku z tematem wiki będą usuwane. Jeżeli użytkownik wielokrotnie złamie ten punkt regulaminu, zostanie zablokowany. Lokalny administrator decyduje o czasie trwania blokady.
  1. Punkt ten nie działa w specjalnej dyskusji o temacie "Off topic". Jest to jedyne miejsce, gdzie użytkownicy mogą rozmawiać na dowolne tematy. Należy jednak pamiętać, że pozostałe punkty regulaminu nadal tam obowiązują, a administracja patroluje przebieg dyskusji.
 3. Spamowanie, trollowanie i wandalizowanie w jakikolwiek sposób będzie usuwane i doprowadzi do blokady na koncie danego użytkownika.
 4. Administracja dba o porządek w tym projekcie, dlatego użytkownicy zobowiązani są do słuchania się jej zaleceń.
 5. Pisząc komentarz w dyskusji, pamiętaj, aby nie zbaczać z jej tematu. Off-top w tematach nieprzeznaczonych do tego będzie usuwany, a użytkownik ukarany.
 6. Zakaz dublowania wpisów. Zanim o czymś napiszesz, sprawdź, czy nie istnieje już podobna dyskusja.
  1. Jeśli chcesz coś dopowiedzieć do dyskusji, która została już zablokowana, wtedy możesz utworzyć nową.
 7. W przypadku wykorzystania twórczości, która nie należy do twórców serialu, pamiętaj o nicku autora oraz źródle.
 8. Kopiowanie pełnych artykułów z Wiki jest zakazane. Takie dyskusje będą natychmiastowo usuwane.
 9. Luźne pytania, które nie wywołują dyskusji, będą usuwane.
 10. W dyskusjach piszemy w języku polskim. Posty napisane w innych językach będą natychmiastowo usuwane.
 11. Pamiętaj, aby pisać pełnymi zdaniami (w każdym razie się starać) i nie odpowiadać emotkami oraz krótkimi słowami (np. "elo", "aha", "ok").
 12. Nie można wstawiać swoich i/lub cudzych zdjęć w dyskusjach oraz publikować danych osobowych. Takie informacje będą natychmiastowo usuwane.
 13. Pełny regulamin znajdziesz na stronie dyskusji.

Fanon

 1. Fanon to miejsce, gdzie można tworzyć własne postacie, opowiadania, piosenki, wiersze, teorie, miejsca oraz przemyślenia.
 2. Nie umieszczamy w fanonie prac niezwiązanych z tematem wiki. Związek z tematem wiki nie musi być duży, ale jednak widoczny.
 3. Wszelkie fan-arty wstawiane na wikię mają być autorstwa użytkownika je wstawiającego albo posiadać dołączoną zgodę autora obrazu na umieszczenie go na wiki. Do fan-artów umieszczamy licencję FanArt.
 4. Wszystkie fan-arty wstawiamy na stronę z fan-artami i/lub na swoje blogi. Nieużywane fan-arty będą usuwane.
 5. Wszelką twórczość należącą do fanonu należy umieszczać w blogach oraz odpowiednio skategoryzować. Poradnik kategoryzacji znajduje się na tej stronie.
 6. Teorie mogą być w osobnych wpisach, chyba że nie są one zbyt rozbudowane.[5] Wtedy wszystkie teorie zbieramy w jednym blogu.
 7. Wszystkie rozdziały jednego opowiadania mają się znaleźć w jednym wpisie. Nowe rozdziały dodajemy przez edytowanie wpisu. Luźne rozdziały będą usuwane.
 8. Nie wolno spamować za blogach. Wszystkie blogi zawierające spam będą usuwane.
 9. Na blogach nie wolno:
  1. obrażać i atakować innych,
  2. zamieszczać innych treści zakazanych w regulaminie.
 10. Na blogach wolno zamieszczać wulgaryzmy, sceny brutalne oraz treści lub podteksty erotyczne, jednak użytkownik jest zobowiązany zamieścić ostrzeżenie w szablonie Fanfiction przed takimi treściami.
  1. Sceny brutalne oraz treści i podteksty erotyczne są dopuszczalne wyłącznie w formie łagodnego opisu. W przypadku opisu zbyt szczegółowego zostanie on ocenzurowany.
  2. Opowiadania, które w ponad połowie składają się z wulgaryzmów, scen brutalnych i/lub treści lub podtekstów erotycznych, zostaną usunięte.
 11. Zakazuje się chamskiego reklamowania opowiadań w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to przede wszystkim komentarze, które mają na celu wyłącznie reklamę opowiadania, bez wyrażenia opinii o opowiadaniu/opisu postaci/pracy autora bloga. Komentarze zawierające opinię odnośnie treści bloga i przy okazji zaproszenie do własnego opowiadania są dozwolone.
 12. Wpisy informacyjne i zawierające samo przywitanie (bez przedstawienia swojej osoby) będą usuwane po minimalnie 5 dniach, tak, aby każdy mógł je zobaczyć.[6]
 13. W razie jakichkolwiek pytań napisz do któregoś ze strażników fanonu: Ellexy526 albo Pani chaousu lub, w wypadku nieobecności, aktywnego członka administracji.[7]

Konkursy i głosowania

 1. Głosować mogą osoby, które mają powyżej 0 edycji na Wiki w momencie rozpoczęcia głosowania (posty w dyskusjach liczą się w tym przypadku jako edycje).
 2. Podczas głosowania na Fan-Art, Fanowską Postać, itp. użytkownik musi przestrzegać zasad danego konkursu.
 3. W przypadku konkursów na fan-art pliki nieposiadające odpowiedniej nazwy i licencji zostają zdyskwalifikowane.

Kary

 1. Administratorzy i biurokraci mogą zablokować dowolnego użytkownika, jeśli mają konkretny powód.
 2. Użytkownicy mogą zostać zablokowani za:
  1. Ataki na innych użytkowników.
  2. Wprowadzanie fałszywych informacji.
  3. Naruszanie praw autorskich.
  4. Nieodpowiednią nazwę użytkownika.
  5. Spamowanie (spam — ponad trzykrotne wysłanie wiadomości o takiej samej lub zbliżonej do siebie treści, niewnoszące nic do rozmowy na forum ogólnym).
  6. Wysyłanie plików zakazanych w regulaminie.
  7. Ubliżanie, obrażanie innych użytkowników.
  8. Wyłudzanie danych osobistych od innych użytkowników (pytanie o imię, wiek czy miejsce zamieszkania nie jest uznawane jako wyłudzanie, chyba że po odmowie jest nieustannie powtarzane).
  9. Wielokrotne łamanie regulaminu.
 3. Długość blokady zależy od:
  1. Powodu blokady.
  2. Stażu blokowanego i jego wkładu.
  3. Intuicji administratora.
 4. Administrator ma prawo odwołać lub zmienić czas trwania blokady nałożonej przez innego administratora, jeśli ma do tego powody lub po wcześniejszym ustaleniu.
 5. Kary opisane w zasadach mogą się różnić w zależności od stopnia naruszeń dokonanych przez danego użytkownika.
 6. Anonimowi użytkownicy łamiący zasady mogą zostać zablokowani bez ostrzeżenia.
  1. Anonimowych użytkowników nie blokuje się dłużej niż na miesiąc.
 7. Administrator ma obowiązek uzupełnić powód blokady.
 8. Użytkownik ma prawo odwołać się od blokady na swojej tablicy lub na tablicy administratora blokującego na Centrum Społeczności. Administrator ma wtedy obowiązek rozpatrzyć ten wniosek.

Tabela kar

Przewinienie Długość blokady
Wandalizm Co najmniej miesiąc
Spam Ostrzeżenie, następnie coraz dłuższe blokady (zaczynając od blokady na 3 dni)
Atakowanie i obrażanie innych użytkowników Ostrzeżenie, następnie blokada na co najmniej miesiąc
Nabijanie edycji Ostrzeżenie, następnie blokada na co najmniej dwa tygodnie
Naruszanie praw autorskich Ostrzeżenie, następnie blokada na co najmniej miesiąc
Wysyłanie zakazanej w regulaminie treści Co najmniej miesiąc
Unikanie blokad poprzez multikonto Co najmniej miesiąc
Łamanie zasad dotyczących plików (zła nazwa, brak licencji itp.) Ostrzeżenie za pierwszym razem, następnie za każdym kolejnym razem coraz dłuższe blokady

Regulamin został napisany na podstawie Undertale Wiki, Dżemożercy Wikia oraz Naleśniki Wikia.

Przypisy

 1. Reklama — tu: tworzenie specjalnych stron zawierających wyłącznie reklamę
 2. Uwaga! Jeśli artykuł jest krótki, lecz wyczerpująco opisuje temat, nie dodajemy tego szablonu.
 3. Rodzaj animacji, filmu lub aplikacji stworzonej specjalnie po to, aby przestraszyć widza.
 4. przykładowo, możesz napisać w komentarzu "moim zdaniem Chloé jest najgorszą postacią", ale nie możesz napisać "ci, którzy lubią Chloé, są głupi".
 5. Za rozbudowaną teorię uznaje się teorię mającą o najmniej 2000 bajtów
 6. Tę zasadę wprowadzono po to, by zmniejszyć ilość wpisów na blogach, których na tej wiki i tak jest mnóstwo. Jeśli potrzebujesz, by Twój wpis nie został usunięty, skontaktuj się z administracją.
 7. Jeśli chcesz, by pomóc Ci w edycji bloga/usunięciu go czy w edycji komentarzy, nie pisz do moderatorów, bo nie mają uprawnień potrzebnych, by Ci pomóc.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.